Deney hayvanları farklı disiplinlerde yapılan çalışmalardan elde dilen bilgilerin en önemli kaynağını oluşturmaktadır. Özellikle Tıp alanında yapılan araştırmaların büyük çoğunluğu deney hayvanlarının kullanımını gerektirmektedir. İnsanlardaki hastalıkları taklit eden hayvan modelleri birçok hastalığın biyolojik etkenlerinin anlaşılmasına, bunların teşhisine ve tedavisine katkı sağlamaya devam etmektedir.

Biyoistatistiks.com olarak çalışmalarınızı dizayn ettiğiniz hayvan modellerinden elde ettiğiniz biyolojik ya da davranışsal sonuçların istatistiksel olarak analizlerinin çıkarılması oldukça önemlidir. Biyolojik sonuçlarınız tek başına bilimsellik ifade etmemektedir. Hangi hayvan modelini yaparsanız yapın biyolojik ya da davranışsal sonuçlarınızın profesyonel olarak istatistiklerini yaparak sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Biyolojik anlamlılığın olduğu ancak istatiksel anlamlılığın olmadığı durumlarda ise araştırmacılarımıza çeşitli kontroller yaptırarak sorunu gidermeye çalışıyoruz.

Deneysel Hayvan Modellerinin İstatiksel Analizleri İçin araştırmacılardan hangi bilgileri istiyoruz?

  • Araştırmanın konusu?
  • Araştırmacı neyi merak ediyor? Çalışmanın amacı nedir?
  • Çalışmada kullanılacak gruplar neler?

Kontrol grubu, Deney Grubu ve Sham grubu

  • Gruplardan alınan verilerin türü nedir?
  • Gruplardan hangi ölçüm araçları ile veri toplandı?
  • Hipotezler nelerdir?
  • Literatürde yapılacak olan araştırma ile ilgili benzer bir çalışma var mı?