Tıp alanında özellikle tanı testlerinde sıkça kullanılan bir yöntemdir. Hasta olanlar ile olmayanları ayırmak, Hasta olanların ise gerçekten hasta grubuna girip girmediğini anlamak için duyarlılık ve özgüllük analizleri yapılmaktadır. Hasta olduğu bilinen bir grupta testin gerçek hastaları gösterebilme özelliğine testin “Duyarlılığı”, Sağlam olduğu bilinen bireyler arasında testin gerçek sağlamları gösterebilme özelliğine de testin ”Özgüllüğü” denilmektedir.

Biyoistatistiks.com olarak sizlere duyarlılık ve özgüllük çalışmalarınızın hazırlanmasında ve analizlerinin yapılmasında destek veriyoruz.

Duyarlılık ve Özgüllük Analizleri İçin araştırmacılardan hangi bilgileri istiyoruz?

  • Araştırmanın konusu?
  • Araştırmacı neyi merak ediyor?
  • Araştırmada kullanılacak hasta ve sağlam grupları bilgisi
  • Tanı testi sonucuna göre hasta ve sağlam grupları bilgisi