6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, biyoistatistiks.com tarafından, paylaşmış olduğunuz Ad-Soyad, İletişim bilgileri, Bilimsel çalışmalarınızın datalarını veri sorumlusu sıfatıyla;

  1. Bilimsel verilerinizin datalarının istatistiksel yöntemler ile analiz ve sonuç raporunun hazırlanması
  2. Ad-Soyad bilgilerinizi arayan ve istatistiksel analiz talep eden kişiye doğrudan hitap edilmesi, aramaların memnuniyet için teyidi ve biyoistatistiks.com tıklanma sayılarının istatistiksel amaçlı tespiti
  3. Bilimsel çalışmalarınızın verileri ise ileride doğabilecek intihallerin tarafımızdan kaynaklanmadığının delili olarak kullanılması amaçlı veri depomuzda kaydedilecektir.

Bu çerçevede biyoistatistiks.com tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engelleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini engelleme ve korunmasını sağlama amacıyla,  tüm güvenlik tedbirleri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, biyoistatistikd.com personelleri ve biyoistatistiks.com tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Biyoistatistiks.com olarak veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel veriler;

İsim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi, banka hesap numarası,

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; Biyoistatistiks.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Biyoistatistiks.com tarafından kişisel verileriniz erişimine ikincil kişiler tarafından ulaşılmaması için gerekli güvenlik önlemleri altında saklanacaktır. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak şartı ile gerekli tüm güvenlik tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre belirtilmemişse işleme kapsamının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır. Bu süreler sona erdiğinde kişisel verileriniz bilginiz dahilinde silinecek ve biyoistatistiks.com elektronik arşivinden çıkarılacaktır.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Biyoistatistiks.com ekibine başvurarak, kişisel verilerinizin;

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenmişse bilgisini isteme,
  • İşlenme sebebini öğrenme,
  • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle biyoistatistiks.com ekibine iletebilirsiniz.