Hakkımızda

Biyoistatistik nedir?

Biyoistatistik, Tıp ve Sağlık Bilimlerinin araştırma verileri ile ilgilenen bir istatistik dalıdır. Biyoistatistik, yalnızca tıp, sağlık ve ilaç çalışmalarındaki uygulama ve araştırmaları değil aynı zamanda genetik, biyoloji, epidemiyoloji ve diğer alanlardaki uygulama ve araştırmaları da kapsamaktadır. Biyoistatistik temel olarak hipotez üretimi, veri toplama ve doğru istatistiksel analizin uygulanması gibi çeşitli adımlardan oluşmaktadır.

Biyoistatistik neden önemlidir?

Tedavi etkinliğinin belirlenmesinde, tanının doğru konulmasında, hatalıkların epidemiyolojik bulgularının yorumlanmasında, tıbbi araştırmaların oluşturulmasında, uygulanmasında, analiz edilmesinde ve yorumlanmasında biyoistatistik kullanımı oldukça önemlidir.

Biyoistatsitiks.com olarak biz neler yapıyoruz?

Klinik tıp, hayvan çalışmaları, genetik çalışmalar, epidemiyoloji, laboratuvar çalışmaları, sağlık danışmanlığı, sağlık ekonomisi, farmakoloji, psikiyatri, hemşirelik ve diş hekimliği alanlarında çalışmalarını yürüten araştırmacılara verilerinin bilimsel değer kazanabilmesi için profesyonel destek sağlıyoruz.