Araştırmacılar istatistiksel analizlerini yaptıktan ya da profesyonel destekle yaptırdıktan sonra analiz sonuçlarında çıkan tablo, şekil ve grafiklerini uygun formata dönüştürülmesi ve doğru bir şekilde yorumlanması gerekmektedir.

Biyoistatistiks.com olarak araştırmacılara analizlerinin sonuçlarında ortaya çıkan Tablo, şekil ve grafiklerini;

Uluslararası/Ulusal dergilere makale gönderim hazırlığı esnasında dergilerin istediği formata göre hazırlıyoruz

Uluslararası/Ulusal kongrelerde sözlü bildirileri esnasında sunumlarında kullanabilecekleri formatta hazırlıyoruz

Uluslararası/Ulusal kongrelere poster gönderimi esnasında kongrenin istediği formatta posterlerinin ölçüsüne uygun hazırlıyoruz

Uzmanlık tezlerinin bulgular bölümünde yazım kılavuzuna uygun bir şekilde hazırlıyoruz.

Tablo, şekil ve grafiklerin yukarıda belirtilen formatlarda hazırlanması esnasında yorumlarının da bilimsel bir dille yazımını da yapıyoruz.