Tıp ve sağlık alanlarında ölçek uyarlama ya da yeni ölçek geliştirme çalışmalarının haricinde araştırmacılar literatürdeki mevcut ölçekler ile çeşitli çalışmalar yapmaktadırlar. Bu tür çalışmalarda ölçeklerin birbirleri ile olan ilişkisine bakılmakta ve demografik veriler ile karşılaştırılarak ölçeklerin demografik bilgiler açısından farklılık gösterip göstermediğine bakılmaktadır. Biyoistatistiks.com olarak bu tür ölçek ve demografik veriler ile yapılan çalışmalarda sizlere gerekli analizleri yaparak hipotezlerinizin sonuçlarını gerekli tablolar ve açıklamaları ile birlikte size rapor olarak sunmaktayız.

Ölçekler ve Demografiik Bilgilerin Analizleri İçin araştırmacılardan hangi bilgileri istiyoruz?

  • Araştırmanın konusu?
  • Araştırmacı neyi merak ediyor? Çalışmanın amacı nedir?
  • Araştırmada kullanılacak ölçekler ve demografik bilgiler nelerdir?
  • Ölçekler katılımcılara uygulandı mı?
  • Hipotezler nelerdir?
  • Literatürde yapılacak olan araştırma ile ilgili benzer bir çalışma var mı?