Güç Analizi (Power Analysis)

Örneklem büyüklüğü ve güç analizi araştırma tasarımlarınızın en önemli parametrelerinden biridir. Örneklem büyüklüğünüzü ayarlamanıza destek olarak çalışmanızın standart hatasını düşürebilir ve hassasiyetini arttırabiliriz. Çalışmaya başlamadan protokol hazırlama aşamasında ne kadar hastanın çalışmaya alınması gerektiği belirlenmelidir. Hata tipleri belirlenmelidir. Çalışmaya alınacak hasta sayısının ya da örneklem büyüklüğünün doğru olarak tespit edilebilmesi örneklem büyüklüğü hesaplama yöntemleri kullanılmaktadır.

Her bilimsel araştırmada araştırma konusu belirlendikten sonra akla gelen ilk soru “kaç kişi ile çalışmam gerekir?” sorusu olur. Araştırmacının çalışmasında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlara ulaşabilmesi için çalışacağı kişi sayısı araştırmanın örneklemini oluşturur. Diğer yandan hemşirelik çalışmalarında güç analizi, tıp biliminde güç analizi ve mühendislik biliminde de G power güç analizi kullanılmaktadır.  Sağlık çalışmalarında G power oldukça önemli olup daha ilk aşamada güç analizi yapmanın oldukça önemli olduğu noktasında bir görüş vardır. Yüksek lisans tezi için G power veya doktora tezi için G power analizi yapmak aslında bu işin uzmanına yaptırılması gereken ve uzman görüşünden yararlanmak çalışmanın doğru istatistik analizinin yapılması için son derece önemli bir konuyu oluşturmaktadır. G Power ile güç analizi yapmanın ilk aşamasını araştırmacının G power ve güç analizi konusuna hâkim olması oluşturmaktadır.

Gücü hesaplamak için, araştırmacının beş değişkenden dördünü bilmesi gerekir: Grup sayısı, gözlem sayısı, etki büyüklüğü, anlamlılık düzeyi (α) ve güç (1-β). Güç analizi hesaplamak için önceki alan yazından faydalanılamıyorsa veya kolay hesaplanamıyorsa, etki büyüklüğünü hesaplayabilmek için yardımcı bir araç imkânı da sunmaktadır. Araştırmalarda kullanılacak örneklem büyüklüğü araştırmanın başında hesaplanabildiği gibi, araştırmanın sonunda da hesaplanabilir. İstenilen sonuçların elde edilemediği araştırmalarda, “kaç kişiyle çalışsaydım istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulabilirdim?” sorusunun cevabı olarak da güç analizi yapılabilmektedir. Biyoistatistiks.com olarak güç analizleriniz yapmanızda profesyonel bir destek sağlıyoruz

 

Güç Analizi ile örneklem büyüklüğü hesaplanmasında araştırmacılardan hangi bilgileri istiyoruz?

  • Araştırmanın konusu?
  • Araştırmacı neyi merak ediyor?
  • Çalışmada kullanılacak gruplar neler?
  • Gruplardan alınan verilerin türü nedir?
  • Hipotezler nelerdir?
  • Literatürde yapılacak olan araştırma ile ilgili benzer bir çalışma var mı?